Polityka Prywatności - Termo-gaz

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod marką TERMO-GAZ, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.termo-gaz.pl, jest Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe Termo-gaz Arkadiusz Sęk spółka jawna z siedzibą przy ul. Chrzanowskiej 12, 32-065 Wola Filipowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 5130263806, REGON: 385067744, zwaną w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Administratorem”, lub „TERMO-GAZ”.